[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I juli passerede to atomdrevne fartøjer fra den russiske flåde – ubåden Dmitry Donskoy og krydseren Pyotr Velikiy – dansk farvand på vej fra en flådebase i Murmansk til Sankt Petersborg.

Nu rejser fartøjerne retur. Det forventes, at fartøjerne passerer Storebælt torsdag aften og forlader dansk farvand nord for Jylland fredag d. 4/8.

Procedurerne er de samme som ved første gennemsejling: De danske myndigheder er løbende i kontakt med russiske myndigheder om passagen. Forsvaret følger fartøjerne undervejs i dansk farvand. Beredskabsstyrelsen følger passagen nøje med forøget vagtbemanding, og der udarbejdes løbende spredningsprognoser. Tiltagene sker rutinemæssigt og i henhold til gældende procedure.

Om det nukleare beredskab i Danmark
Beredskabsstyrelsen er national nuklear myndighed og opretholder i det nukleare beredskab udover den daglige vagttjeneste et beredskab, som overvåger stråling i Danmark og Grønland.