[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I juni styrtede et stort stykke af fjeldet ned i en fjord i Grønland og udløste en tsunami, der ramte de to bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit. Bygderne blev ramt af store ødelæggelser, og det grønlandske selvstyre bad Danmark om hjælp til at sikre bygderne.

Arktisk Kommando aktiverede Arktisk Beredskabsstyrke til at udføre arbejdet, og her spillede Beredskabsstyrelsen en stor rolle.

Ni personer fra Beredskabsstyrelsen har sammen med personel fra Arktisk Kommando og Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab gennem den seneste uge arbejdet på at sikre bygderne, og det arbejde er nu afsluttet.


Materiel til brug under indsatsen (foto: Beredskabsstyrelsen).

Arbejdet har nedbragt risikoen for skade på miljøet betragteligt.

- Nu har vi sikret en lang række genstande i bygderne. Derfor er der nu kun en lille risiko for miljøforurening, hvis der skulle komme en ny tsunami, siger Beredskabsstyrelsens indsatsleder, sektionsleder Peter Hwan Lajgaard og fortsætter:

- Vi løste de opgaver, der blev identificeret, og der skal lyde en kæmpe ros til alle, der har arbejdet på indsatsen. Samarbejdet har været forbilledligt hele vejen rundt, og logistikken har med uundværlig støtte fra Søværnets inspektionsfartøj Ejnar Mikkelsen virkelig været god på trods af vanskelige arbejdsforhold.


Inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen overvågede fjeldsiden for at kunne varsle og evakuere i tilfælde af nye fjeldskred (foto: Beredskabsstyrelsen).

Om opgaverne
Otte af Beredskabsstyrelsens folk arbejdede i de to bygder, mens en enkelt var forbindelsesofficer og koordinerede arbejdet med Arktisk Kommando og øvrige myndigheder.


Bygninger og genstande blev bl.a. sikret med ekspansionsbolte og spænderemme (foto: Beredskabsstyrelsen).

Indsatsholdet udførte en række meget forskelligartede opgaver. En af indsatsholdets første opgaver var at sikre, at der ikke var farlige gasser i bygderne, f.eks. i fiskelagre der kan udvikle livsfarlige svovlgasser samt ammoniakrester i køleanlæg. Dernæst var der sikringsopgaver, som bl.a. indebar at bolte huse, brændstofstanke og andre effekter fast i klipperne, så de ikke kunne flytte sig. Der var indsatser i vand for at undersøge huse, som var styrtet i vandet.


Sikringsarbejdet omfattede også opgaver i vand (foto: Beredskabsstyrelsen).

Derudover ydede Beredskabsstyrelsen også faglig rådgivning af de civile interessenter, som i samarbejde med Qaasuitsup Kommune er gået i gang med oprydning i Illorsuit.

Syv af Beredskabsstyrelsens folk vendte hjem til Danmark torsdag, mens to blev i Grønland indtil søndag for bl.a. at pakke og afsende materiel.


Search and rescue-fartøj (foto: Beredskabsstyrelsen)

Om Arktisk Beredskabsstyrke
Arktisk Beredskabsstyrke blev etableret i 2013 og består af kapaciteter fra forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Styrken skal primært anvendes som supplement til forsvaret og det øvrige civile beredskab i Grønland og sammensættes til lejligheden af relevant personel- og materielkapacitet.

Arktisk Beredskabsstyrke var for første gang indsat til første del af oprydningsindsatsen i Nuugaatsiaq og Illorsuit. Her deltog Beredskabsstyrelsen med tre personer.