[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Den 2. juni 2016 vedtog Folketinget ’lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale’. Loven skal sikre, at Kongeriget Danmark lever op til sine internationale forpligtelser om at sikre kontrol med nukleare materialer, så uran udvundet i Grønland ikke indgår i produktion af kernevåben.

Den nye lov træder i kraft i dag, den 1. juli. I den forbindelse skal Beredskabsstyrelsens til at løse helt nye opgaver. Udenrigsministeriet er øverste myndighed for sikkerhedskontrollen, men det er styrelsens nukleare beredskab, der skal udføre tilsyns- og kontrolopgaverne.

Inspektioner, tilsyn og kontrol
Al uran, der udvindes i Grønland, skal registreres. Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab skal varetage tilsyn og kontrol hermed i samarbejde med grønlandske myndigheder. Opgaverne omfatter bl.a. inspektioner, hvor der føres tilsyn og kontrol med, at registreringerne er korrekte, og at sikkerhedskontrolreglerne i loven bliver overholdt.

Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab skal også sammen med Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) udføre inspektioner i overensstemmelse med de internationale krav til kontrol med nukleart materiale.

I efteråret 2013 ophævede Landstinget i Grønland en nul-tolerancepolitik over for udvinding af uran.

Læs mere
Find mere information via links øverst i højre kolonne.