[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Der var bl.a. fokus på borgerens rolle før, under og efter en krise, da Beredskabsstyrelsen fredag på Kastellet i København afholdt den første af tre temadage i forbindelse med arbejdet med den kommende nationale forebyggelsesstrategi.

Via en række oplæg fra forskere og praktikere inden for forebyggelsesområdet fokuserede temadagen bl.a. på, hvordan borgerne reagerer under kriser og ekstreme hændelser, samt hvordan man kan bruge samme borgere som aktive medspillere i forebyggelsesarbejdet.

Temadagene er målrettet de interessenter, der skal være med til at formulere den nationale forebyggelsesstrategi. Arbejdet med at formulere strategien drives af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med en række andre myndigheder samt offentlige og private organisationer.

Find mere information
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en temaside, hvor relevante informationer om arbejdet med at udforme den nationale forebyggelsesstrategi er samlet, heriblandt kommissoriet for udarbejdelse af strategien, mødeindkaldelser og referater, information om temadage m.v.

Se temasiden om den nationale forebyggelsesstrategi via link i højre kolonne.