[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

For at styrke det vidensbaserede grundlag for udviklingen af beredskabet i Danmark samarbejder Beredskabsstyrelsen med forskellige uddannelses- og forskningsinstitutioner om fælles projekter.

Det gælder dels ph.d.-projekter om brandforebyggelse og krisestyring, dels samarbejder med bl.a. Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, IT-universitetet og Syddansk Universitet om at identificere områder, hvor styrelsen kan bidrage med data, empiri og faciliteter, og hvor universiteterne kan understøtte vidensudvikling og herigennem udvikling af beredskabet. Herudover bliver der også drøftet idéer til konkrete udviklingsopgaver og projekter samt hvilke projektemner, der kunne være relevante og interessante for de studerende.

- De foreløbige erfaringer viser, at der er stor nysgerrighed og interesse fra universiteternes side for, hvad vi går rundt og laver i styrelsen og at der et stort potentiale, som vil kunne udnyttes til gavn for såvel universiteterne som for beredskabets udvikling, fortæller Flemming Andersen, der er kontorchef i Beredskabsstyrelsen, Center for Uddannelse.

Henvendelser fra studerende
Universiteterne har også taget godt imod styrelsens initiativ med hensyn til et samarbejde om formidling af studieegnede projekter, og der har allerede været flere henvendelser fra studerende med interesse i at skrive om beredskabsfaglige emner.

- I Beredskabsstyrelsen har vi sidste år både gennemført projektforløb med studerende og været værter for studerendes praktikforløb. I øjeblikket er styrelsen praktiksted for tre studerende fra Københavns Universitet, der læser på kandidatuddannelsen i Security Risk Management. De beskæftiger sig med bl.a. med fremtidens risikobillede og brug af big data i krisesituationer, ligesom der pt. er stor interesse for at samarbejde om projekter vedrørende krisekommunikation, tilføjer Flemming Andersen.

Samarbejdet med universiteterne, der er et led i Beredskabsstyrelsens videns- og forskningsstrategi, der skal understøtte arbejdet med styrelsens fagligt orienterede udviklingsstrategier og konkrete projekter og udviklingsopgaver, vil blive forsøgt udvidet til at omfatte flere uddannelses- og forskningsinstitutioner i fremtiden.