[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

DMI har varslet storm med vindstød af orkanstyrke i visse dele af landet og kuling med vindstød af stormstyrke i resten af landet.

Vindstød af orkanstyrke er kategoriseret som ’farligt vejr’ af DMI. Blæsten kan medføre, at tagsten blæser ned, store grene knækker, og at træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Der er også stor risiko for, at broer må lukkes for trafik.

Man bør følge nøje med i myndighedernes anvisninger og orientere familie og bekendte, hvis de ikke er opmærksomme på situationen. DMI opdaterer løbende vejrudsigten, og konkrete informationer om forholdsregler findes på myndigheders og trafikselskabers hjemmesider og officielle profiler på sociale medier.

Det gør myndighederne
Rigspolitiet har etableret den nationale operative stab, og flere steder i landet er der etableret lokale beredskabsstabe, hvor myndighederne koordinerer beredskabet forud for stormen.

Brandvæsenet, politiet, trafikselskaberne og andre relevante myndigheder er klar til indsats, hvis stormen skaber problemer, og det samme er Beredskabsstyrelsen, som kan tilkaldes efter behov. Allerede nu er der opsat mobile dæmninger i området ved Roskilde Fjord, og styrelsen har forskudt mandskab, mobile dæmninger og lænsepumper til de udsatte steder i landet.

Læs mere

  • Hjælp til selvhjælp – storme og orkaner
  • Myndighedsoverblikket på sociale medier
  • Om krisestyring i Danmark
  • Om redningsberedskabet i Danmark