[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Værnfælles Forsvarskommando (VFK) og Beredskabsstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale om støtte ved bekæmpelse af olieforurening i kystnære farvande.

Aftalen, der formaliserer et allerede fungerende samarbejde, betyder, at Beredskabsstyrelsen på sigt skal opbevare lægtvandsfartøjer, opsamlingspramme og terrængående køretøjer for VFK. Materiellet og uddannet mandskab fra Beredskabsstyrelsen skal sikre, at en eventuel olieforurening i lavt vand kan håndteres effektivt.

I Danmark har VFK ansvaret for at bekæmpe olieforureninger til havs og op til ’højeste vandstandslinje’, mens det er kommunerne, der har ansvaret for sanering af kystarealet, hvis olieforureningen når land. Aftalen med Beredskabsstyrelsen giver VFK mulighed for at sætte ind ved mellemliggende, kystnære strækninger, hvor de store havmiljøskibe ikke kan gå ind.