[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Øvelsesseminar 2016, der blev afholdt i Odense Congress Center torsdag den 26. maj, satte fokus på hvilke kompetencer, der er nødvendige for at kunne krisestyre og samarbejde. Blandt bidragsyderne var Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie:

”Der er mange eksempler på kriser, der har sat myndigheder og virksomheder under et stort pres, og som har krævet en ekstraordinær indsats at klare,” sagde Prinsessen, der er tilknyttet Beredskabsstyrelsen som korpsmester à la suite, og tilføjede senere:

”Seminaret i dag rummer en mulighed for dialog på tværs af organisationer og sektorer. Udviklingen af kompetencer og håndteringen af kriser kan styrkes gennem netværk og personlige relationer."

Udover Prinsessen fik salen også mulighed for at høre fra blandt andre Per Brekke, assisterende direktør i Norges beredskabsmyndighed ’Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap’, og IKEA’s risikostyringsansvarlige, Peter Steenberg.

Et mere komplekst trusselsbillede
Med mere end 200 deltagere var Øvelsesseminar 2016 det bedst besøgte af de seminarer, der har været afholdt. Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen, bemærkede også, at deltagerne kom fra mange forskellige organisationer i både det offentlige og private. I alt deltog 85 organisationer i seminaret.

Ifølge ham er det naturligt i en tid, hvor der er skabt en bredere forståelse af samfundets beredskab i takt med, at risikobilledet har ændret sig. Det har også afspejlet sig i udviklingen af øvelsesseminarerne:

”I begyndelsen var der primært fokus på terrortruslen. I dag forholder vi os til et meget mere komplekst risikobillede med mange forskellige hændelsestyper, som kan true borgernes velfærd og sætte samfundets centrale funktioner under pres,” sagde Beredskabsstyrelsens direktør.

Øvelsesseminarets mange forskellige organisationer blev også bemærket af Anja Dalgaard-Nielsen, chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, der kom ind på vigtigheden af netværk i sit oplæg til salen. Derudover fortalte kommunaldirektør Michael Holst om sine erfaringer fra storbranden på Fredericia Havn, mens læringseksperten Mads Hermansen stillede skarpt på vigtigheden af øvelser og uddannelse.