[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Konceptet ’Pandora-cellen’ skal fremover styrke arbejdet i landets krisestabe med at reducere konsekvenserne af større ulykker.

Pandora-cellen skal være fremadskuende, og opgaven bliver at tilføre kriseledelsen en mulighed for at forberede sig på en udvikling af krisen, der pludseligt kan forværre tingene. Det forklarer Mads Ecklon, chef for Beredskabsstyrelsens Center for Krisestyring:

”Pandora-cellen skal give svaret på hvilke udviklinger, der kan gøre en svær situation endnu værre. Vi ved fra øvelser og fra skarpe situationer, at det sjældent er det spørgsmål, man fokuserer mest på under krisehåndtering,” siger han.

Konkrete opmærksomhedspunkter til kriseledelsen
Som navnet antyder, bliver Pandora-cellens opgave at se på mulige scenarier, som kan forværre en krise. For at Pandora-cellen kan arbejde hurtigt, anbefaler Beredskabsstyrelsen, at en celle består af få personer, der er vant til at arbejde sammen, men med forskellig faglig baggrund.

Deltagerne i Pandora-cellen skal arbejde uafhængigt af kriseledelsen og bl.a. inddrage erfaringer fra udviklingen af tidligere kriser af lignende karakter og vurdere, hvilke scenarier, der har størst potentiale for at forværre krisen. Pandora-cellen skal kunne levere sine resultater i form af tre til fem opmærksomhedspunkter til kriseledelsen.

”En selvstændig enhed til at tænke i realistiske ’worst-case’-scenarier kan ruste os til bedre at modstå kriser, der ikke udvikler sig, som vi håber, de vil. Det gælder hvad enten krisen er en mindre lokal hændelse eller en national krisesituation” siger Mads Ecklon fra Beredskabsstyrelsen. 

I højre hjørne er links til konceptpapiret på dansk og engelsk.

Her er Pandora-cellens fire faser illustreret: