[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I publikationen ’Brandforløb’, som netop er udgivet  af Beredskabsstyrelsen, præsenteres såvel den basale teori som den nyeste viden om, hvordan en rumbrand forløber. Over godt 100 sider gennemgår udgivelsen grundlæggende forbrændingsteori, beskriver udviklingsfaserne i en typisk rumbrand og sætter fokus på en række særlige omstændigheder, der kan påvirke og komplicere brandforløbet.

’Brandforløb’ kombinerer  teoretisk viden med praktiske eksempler og henvender sig primært til holdledere og indsatsledere fra redningsberedskabet, men vil også kunne anvendes af øvrige brandfolk eller andre, der ønsker en mere dybdegående viden om brandforløb.

Udgivelsen er blevet til i et udviklingssamarbejde mellem Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole og brandingeniør ved Hovedstadens Beredskab Magnus Mattsson.

Du kan købe ’Brandforløb’ som e-bog eller i trykt form via linket i højre kolonne.