[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I dag modtager landets kommuner og brandvæsner en tjekliste for, hvordan de kan gennemføre god vedligeholdelsesuddannelse for de kommunale brandmænd.

Afsenderen er Flemming Andersen, der er chef i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelsen.

”Vi kan konkludere, at der er grundlag for at udvikle kommunernes uddannelsespraksis til gavn for brandmandskabets kompetencer. Med en tjekliste over metoder og tilgange, der kan øge effekten ved ens uddannelsesaktiviteter, håber vi, at kommunerne vil gå på opdagelse i egen praksis og se nye muligheder for at gøre det bedre”, siger Flemming Andersen og henviser til en ny undersøgelse fra Beredskabsstyrelsen.

I undersøgelsen har alle landets kommuner besvaret en række spørgsmål vedrørende deres praksis for at planlægge, gennemføre og dokumentere den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse af brandmandskabet.

Beredskabsstyrelsens analyse af svarene viser, at flere kommuner bør have større fokus på differentierede uddannelsesforløb, lokalt tilrettelagte øvelser, en mere analytisk tilgang i planlægningsfasen samt gennemføre flere øvelser på relevante objekter og under realistiske vilkår.

”Tjeklisten kan fungere som et pejlemærke for ens praksis. Har man et behov i den enkelte kommune for at komme videre derfra, kan Beredskabsstyrelsen støtte med flere forskellige typer rådgivningsydelser, eksempelvis temadage, vejledning og konkret rådgivning,” siger Flemming Andersen.

Beredskabsstyrelsen vil desuden følge op på undersøgelsen ved at gennemføre tilsynsbesøg til et mindre antal kommuner med henblik på vejledning og eventuel rådgivning.

Fakta
I 2015 blev der gennemført mere end 200.000 timers obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse for i alt 8721 ansatte og frivillige i de kommunale redningsberedskaber. Vedligeholdelsesuddannelsen består af 12 øvelser af to timer, som gennemføres efter Beredskabsstyrelsens retningslinjer. Fire af øvelserne tilrettelægger kommunen efter lokale behov.