[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

1. januar 2016 overgik de kommunale redningsberedskaber til en ny struktur, der bl.a. betyder en reduktion fra 85 til op mod 20 enheder ved frivillige sammenlægninger. Det fremgår af aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi for 2015 samt den politiske aftale om en vækstpakke, begge indgået i juni 2014.

Status er på nuværende tidspunkt, at 93 af landets 98 kommuner har fundet sammen i 19 nye enheder samt Bornholms Regionskommune, der er et særtilfælde, da man ikke har nabobrandvæsener at lægge sig sammen med. Fire kommuner står udenfor eller ønsker at trække sig ud af de fælleskommunale enheder. Det drejer sig om Sønderborg, Tårnby, Slagelse og Helsingør.

Læs mere om de nye, fælleskommunale redningsberedskaber og se fordelingen på et kort via link i højre kolonne.