[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

En ny risikobekendtgørelse er trådt i kraft den 1. maj 2016. Samtidig med ikrafttrædelsen af den nye bekendtgørelse ophæves den hidtidige bekendtgørelse nr. 1666 fra 2006. Bekendtgørelsen gennemfører EU's Seveso III-direktiv (direktiv 2012/18/EU). Som følge heraf overgår bekendtgørelsen til de nye EU-klassificeringer for kemiske stoffer (CLP) og opdaterer visse krav til virksomheder og myndigheder, der bl.a. vedrører sikkerhedsdokumentationen, åbenhed, tilsyn m.v.

Samtidig ajourføres risikobekendtgørelsen på en række punkter, bl.a. beskrivelserne af myndighedernes opgaver og samarbejde. Bekendtgørelsen indeholder desuden nye bestemmelser om terrorsikring for kolonne 3-virksomheder. De danske regler om visse arealer i forbindelse med transport og om små ammoniak/chlor-anlæg er ikke ændret i bekendtgørelsen.

Den nye bekendtgørelse vil snarest blive fulgt op af vejledning til virksomheder og myndigheder om de nye krav.

Læs mere og se hele bekendtgørelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside via link i højre kolonne.