[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Hungersnøden truer ifølge FN store dele af befolkningen i det borgerkrigshærgede Sydsudan. Beredskabsstyrelsen sender nu to medarbejdere til landet som del af en dansk-svensk indsats, der skal etablere indkvartering til internationale nødhjælpsarbejdere i det katastroferamte land.

I alt skal der over de næste måneder opstilles 12 såkaldte base camps, der fungerer som platform for videre distribution af katastrofebistand til de nødlidende. En base camp er en lejr, hvor udsendte nødhjælpsarbejdere kan bo og arbejde, mens de befinder sig i et katastroferamt område.

Sydsudan har været plaget af borgerkrig og voldelige optøjer i en årrække. Ifølge FN er over 1,6 millioner mennesker på flugt internt i landet, mens over 2,8 millioner skønnes at have behov for nødhjælp som følge af bl.a. kamphandlinger, manglende fødevaresikkerhed, sygdomme og oversvømmelser.

Specielt tilpassede lejre
Den aktuelle indsats i Sydsudan er den seneste i en række missioner i landet, hvor Beredskabsstyrelsen har haft udsendt mandskab og materiel af flere omgange siden 2012.

Den dansk-svenske mission forventes at vare indtil udgangen af juni, og lejrene, som er specielt tilpassede til den logistiske og sikkerhedsmæssige situation i Sydsudan, bliver herefter doneret til de internationale organisationer i området.

Udsendelsen organiseres i regi af IHP (International Humanitarian Partnership) og er et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og styrelsens svenske søsterorganisation MSB (Myndigheten for Samhällskydd och Beredskap).

Missionen sker på anmodning fra IOM (International Organization for Migration), og det danske bidrag er finansieret af Udenrigsministeriet.

Find mere information
Læs mere om Beredskabsstyrelsens internationale beredskab og IOM's indsats i Sydsudan via links i højre kolonne.