[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Ni måneders værnepligtsuddannelse i Beredskabsstyrelsen giver kompetencer, der kan bruges i livet uden for beredskabscentrene. Det oplever mange værnepligtige, der har gjort tjeneste hos styrelsen.

Over 90 procent er ’meget enige’ eller ’enige’ i udsagnet om, at de personligt har fået nye kompetencer gennem værnepligtsuddannelsen, som de kan bruge efter uddannelsen. Det viser den årlige effektmåling blandt Beredskabsstyrelsens værnepligtige og kursister.

Også de, der har deltaget i styrelsens beredskabsfaglige kurser, har fået praktisk udbytte af indholdet. Således siger knap fire ud af fem af de brandmænd, politibetjente og læger m.v., der har været på kurser i 2015, at de bruger kompetencerne, som de opnår på Beredskabsstyrelsens uddannelser, når de vender tilbage til deres arbejde i samfundets beredskab, og at kompetencerne dér bidrager til en mere effektiv og kvalificeret opgavevaretagelse.

Se hele effektmålingen og læs mere om værnepligt og kurser hos Beredskabsstyrelsen via links i højre kolonne.