[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Med et risikobillede, der inkluderer terror, cyberangreb og ekstremt vejr, er det ikke bare myndighederne, der skal være klædt på til at håndtere store kriser. Hvis en krise fx påvirker medarbejderne, den digitale infrastruktur eller omdømmet, risikerer mange virksomheder at blive ramt på deres kerneforretning, som i mange tilfælde består i at levere ydelser for borgerne og samfundet.

Derfor har Beredskabsstyrelsen samlet topchefer fra en række af de største virksomheder og myndigheder i Danmark til en konference om krisestyring, der finder sted i Tivoli Congress Center i København i dag.

- Private og offentlige organisationer står foran mange af de samme udfordringer, hvis en krise rammer. Der vil være behov for en at kommunikere til omverdenen og medarbejdere og selvfølgelig for at sikre den fortsatte drift. Og så kan vi også nemt stå i en situation, hvor myndigheder og virksomheder skal arbejde tæt sammen under en krise, siger Mads Ecklon, chef for Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring i Beredskabsstyrelsen.

Ensartede udfordringer
- I evalueringen af den største danske krisestyringsøvelse, KRISØV, har vi netop peget på, at det er en stor udfordring at få et godt styringsset-up etableret i opstartsfasen af en krise.  Det er en udfordring, du står med, hvad enten du er direktør i Sundhedsstyrelsen eller i Maersk. Derfor forsøger vi bl.a. med arrangementet i dag at støtte virksomheder og myndigheders krisestyring ved at fokusere på topledelsens rolle i en krisesituation og det vigtige i, at også den slags styring forankres i den øverste ledelse, siger Mads Ecklon.

Ved krisestyringskonferencen deltager topledere fra en række af Danmarks største virksomheder samt departements- og styrelseschefer fra flere ministerområder. Blandt talerne er Forsvarsminister Peter Christensen, departementschef i Udenrigsministeriet Ulrik Vestergaard Knudsen, CEO i Arla Foods Peder Tuborgh og topchefer fra bl.a. Deutsche Bank og Storbritanniens forsvarsministerium.

Find mere information

Du kan læse mere om beredskabsplanlægning og krisestyring i Danmark og se evalueringen af krisestyringsøvelsen KRISØV 2015 via links i højre kolonne.