[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Landets kommuner kan opkræve et gebyr fra anlægsejeren til dækning af udgifter i forbindelse med redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra brandtekniske installationer, der i henhold til lovgivningen er etableret med automatisk alarmoverførsel til redningsberedskabet (lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg). Det er fastsat i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 636 af 11. juni 2014 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer.

Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 3, regulerer Beredskabsstyrelsen grundbeløbet én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb.

For finansåret 2016 er satsreguleringsprocenten fastsat til 1,4 pct., jf. bekendtgørelse nr. 988 af 24. august 2015 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2016.

Gebyret udgør på denne baggrund fra og med den 1. januar 2016 kr. 5.195.