[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I 2014 blev der udsendt 24 beredskabsmeddelelser til befolkningen via DR og TV2. Det er den foreløbige kulmination på en tendens inden for de sidste 10 år, hvor der er sket en markant stigning i antallet af beredskabsmeddelelser.
Stigningen skyldes primært, at der udsendes flere beredskabsmeddelelser om brande, der udvikler sundhedsskadelig røg.

Beredskabsmeddelelser må ifølge varslingsaftalen mellem DR, TV2 Danmark A/S, Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen kun udsendes ”ved akutte situationer af livstruende karakter for et større antal mennesker”. Der skal altså være tale om livsfare, før der kan udsendes beredskabsmeddelelser; det er ikke tilstrækkeligt grundlag, at en hændelse medfører sundhedsfare.

Derfor er det mellem varslingsaftalens parter aftalt, at antallet af beredskabsmeddelelser om brand, der udvikler sundhedsskadelig røg, skal nedbringes.

Beredskabsmeddelelser til livsfarlige situationer
Myndighederne skal dog fortsat holde borgerne orienteret om situationer som f.eks. brande, der udvikler sundhedsskadelig røg.

- Beredskabsmeddelelser via DR og TV2 er så at sige ’det store håndtag’, som myndighederne kan trække i, når situationen er akut og livstruende. Myndighederne skal naturligvis stadig sørge for, at offentligheden bliver informeret, når der sker andre ulykker - det skal bare være gennem alle de normale kanaler som f.eks. pressemeddelelser, sociale medier og hjemmesider, siger kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen, Thomas Dybro Lundorf.


Beredskabsmeddelelser udsendt 2002-2015

Om beredskabsmeddelelser
Myndighederne kan bruge beredskabsmeddelelser til varsling af borgerne ved akutte situationer af livstruende karakter for et større antal mennesker. Meddelelserne kan via politiet udsendes af alle danske myndigheder. Beredskabsmeddelelser udsendes via DR og TV2 samt app’en Mobilvarsling og kan ledsages af sirenevarsling, hvis det skønnes nødvendigt.

Læs mere om beredskabsmeddelelser og krisekommunikation i Danmark via links i højre kolonne.