[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Den irakiske regeringshærs offensiv mod den ISIL-kontrollerede storby Mosul har sendt et stort antal civile på flugt, og vinteren rykker nærmere. Ifølge FN forventes op til 1,2 millioner civile i området at få behov for hjælp og fornødenheder til at klare vinteren.

EU har på baggrund af en anmodning fra en række FN-organisationer, der arbejder i Irak, formidlet en appel til alle medlemsstaterne, herunder Danmark, med henblik på at afhjælpe den humanitære nødsituation. Beredskabsstyrelsen sender på den baggrund 11 tons nødhjælpsudstyr til landet.

I den forbindelse siger udenrigsminister Kristian Jensen:
 
- Kampen mod ISIL i Irak går hårdt ud over civilbefolkningen, ikke mindst i Mosul, hvor titusindvis er drevet på flugt. Jeg er derfor meget tilfreds med, at Danmark endnu engang kan levere et meget efterspurgt bidrag til at dække civilbefolkningens akutte humanitære behov. Gennem Beredskabsstyrelsen sender vi nu en strømgenerator, hospitalsudstyr og tæpper og bidrager dermed til at forbedre den irakiske befolknings levevilkår nu-og-her.
 
Forsvarsminister Peter Christensen:
 
- Der er hårdt brug for nødhjælpsudstyr til de civile på flugt fra den ISIL-belejrede by Mosul i Irak. Det er vigtigt, at EU og FN træder til med hjælp, og jeg er glad for, at vi fra dansk side kan støtte op om indsatsen med udstyr fra Beredskabsstyrelsen. Dermed yder både Beredskabsstyrelsen og Forsvaret vigtige bidrag som støtte til Irak og den irakiske befolkning.
 
Det drejer sig bl.a. om hospitalsudstyr såsom iltudstyr, operationslejer og bårer. Derudover en generator, der skal forsyne et hospital med strøm, samt 2200 tæpper. Materiellet forventes afsendt med fly fra Örebro i Sverige i begyndelsen af næste uge.
 
Bidraget er finansieret af Udenrigsministeriet.