[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

På denne uges topmøde for nuklear sikkerhed i Washington DC, som er det fjerde af sin slags siden 2010, tilslutter Danmark sig et initiativ om at arbejde for et stærkt og robust beredskab i tilfælde af nuklear og radiologisk terror.

En del af initiativet sigter på at sikre det internationale samarbejde, at fastholde stærke beredskaber nationalt og at arbejde målrettet med strategisk kommunikation til borgerne.

I lyset af terrortruslen - og som opfølgning på Fukushimaulykken i Japan i 2011 – har Beredskabsstyrelsen i samarbejde med øvrige relevante danske myndigheder arbejdet på at tilpasse og vedligeholde det nukleare beredskab herhjemme og i udlandet. Det er bl.a. sket ved:

  • Deltagelse i et fælles europæisk arbejde med sikringsforanstaltninger på kernekraftværker i Europa
  • Uddannelse af højt specialiserede målehold, der kan spore radioaktive stoffer med avanceret udstyr
  • Afholdelse af øvelser med internationale partnere – herunder den nationale krisestyringsøvelse KRISØV 2015 sidste år, der havde en atomulykke som hovedscenarie.

 

Beredskabsstyrelsen opretholder et døgnbemandet nukleart beredskab. Du kan læse mere om det nukleare beredskab i Danmark her.