[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I et moderne samfund er kriser ofte karakteriseret ved komplekse og uforudsigelige hændelsesforløb. Det gør det endnu mere nødvendigt for organisationer at have stærke krisestyringskompetencer. Derfor afholder Beredskabsstyrelsen et øvelsesseminar i Odense den 26. maj.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie deltager i seminaret og bidrager med et kort indlæg om vigtigheden af at forberede sig på kriser.

”Effektiv krisestyring kræver planer og uddannelse, så de rette kompetencer er bredt forankrede i organisationen. Samtidig er behovet for koordination blevet større, fordi kriser ofte er komplekse og udvikler sig uforudsigeligt,” siger Flemming Andersen, chef for Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse.

”I løbet af dagen vil Prinsesse Marie sammen med deltagere fra offentlige og private organisationer fra hele landet blive præsenteret for ny viden om og erfaringer med at håndtere kriser,” tilføjer han.

Dialog og erfaringsudveksling på tværs
På øvelsesseminaret vil forskere og praktikere præsentere deltagerne for forskellige perspektiver på krisestyring og øvelsesvirksomhed. Fredericias kommunaldirektør Michael Holst fortæller om, hvordan kommunen udvikler sin krisestyringskapacitet på grund af erfaringerne fra branden på Fredericias Havn i februar. Endvidere har Per Brekke, assisterende direktør i Norges ’Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap’, et oplæg om de norske erfaringer med at håndtere Breiviks terrorangreb.

Derudover vil en repræsentant fra IKEA og forskerne Anja Dahlgaard Nielsen og Mads Hermansen give deres bud på, hvordan organisationer kan styrke deres parathed til fremtidens kriser.

”Alle kan lære fra alle, og på seminaret får vi skabt et rum for dialog, hvor landets beredskabsaktører kan få gang i en dialog og erfaringsudveksling på tværs af organisationer og sektorer,” siger Flemming Andersen.

Øvelsesseminar 2016 finder sted den 26. maj i Odense Kongrescenter. H.K.H. Prinsesse Marie og Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen bidrager begge til arrangementet med kortere indlæg.

Man kan læse programmet og tilmelde sig via Beredskabsstyrelsens hjemmeside.