[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Katastroferamte Sri Lanka har de seneste uger oplevet jordskred og oversvømmelser, der, ifølge FN, har kostet over 100 mennesker livet og efterladt 300.000 berørt af katastrofen. Årsagen er, at regntiden i landet har resulteret i de største mængder nedbør i flere år i form af cyklonen Roanu.

De store mængder nedbør resulterer også i urent drikkevand og en risiko for vandbårne sygdomme. Derfor sender Beredskabsstyrelsen fire specialister og fire vandrensningsanlæg til landet, efter at Danmark via EU har modtaget en anmodning om støtte fra den Srilankanske regering.

Beredskabsstyrelsen indsats forventes at foregå i Kegalle, som er det distrikt i Sri Lanka, der er hårdest ramt af jordskred. På nuværende tidspunkt er der ingen fast forsyning af drikkevand til de mange evakuerede i området. Når de medbragte vandrensningsanlæg er fuldt operationelle, kan de sikre mellem 70.000 til 80.000 liter rent vand per dag.

Indsatsen er finansieret af Udenrigsministeriet, og Beredskabsstyrelsen forventer, at den vil fortsætte i fire uger. De første udsendte sendes mod Sri Lanka lørdag eftermiddag.