[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Danmarks beredskab skal udvikles smart og effektivt, så myndigheder, virksomheder og borgere i fællesskab har de bedst mulige forudsætninger for at forebygge og begrænse følgevirkninger af større ulykker og katastrofer.

Det er grundtanken bag den nye organisation, som Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen, kunne præsentere i dag torsdag den 8. september. Organisationsændringen sker samtidigt med, at styrelsen overgår til at anvende Forsvarsministeriets koncernfælles løsninger for bl.a. HR, økonomi, it og bygningsdrift.

- Det skal være naturligt for alle dele af samfundet at tænke i beredskab og at forberede sig afbalanceret og intelligent på kriser, fordi det ikke kan betale sig at lade være. Med den nye organisation understøtter vi den vision og sætter en endnu tydeligere retning for Beredskabsstyrelsens prioriteringer, siger Henning Thiesen.

Nye hovedområder
Som led i omorganiseringen af Beredskabsstyrelsen indføres tre nye, sideordnede hovedområder for styrelsens virke: ’Samfundsberedskab’, ’Kapacitet og Redningsberedskab’ og ’Viden og Uddannelse’.

Det første hovedområde, ’Samfundsberedskab’, omfatter styrelsens arbejde med at understøtte og udvikle samfundets samlede beredskab af myndigheder, virksomheder og borgere.

I det andet - 'Kapacitet og Redningsberedeskab' - organiseres Beredskabsstyrelsens aktiviteter inden for operativt beredskab, herunder nationale og internationale indsatser og ekspertberedskaber.

Som det tredje hovedområde fokuserer ’Viden og Uddannelse’ på at understøtte en effektiv udvikling af samfundets beredskab ved brug af bearbejdet viden og fakta og anvendelse af nye teknologier og kompetenceudvikling. 

Beredskabsstyrelsens organisation per 1. oktober 2016