[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Regeringen præsenterer i dag Danmarks første dronestrategi. I strategien fremhæves 6 områder og 23 konkrete initiativer, der bl.a. skal udvikle droneteknologien og skabe nye arbejdspladser. Af områder kan nævnes forskning i droneteknologi, etablering af testfaciliteter i Danmark og styrkede uddannelsesaktiviteter. Blandt initiativerne fremhæves Beredskabsstyrelsens uddannelsesforløb om droner for indsatsledere og dronepiloter.

I den nye strategi fremhæves beredskabets brug af droner under bekæmpelsen af storbranden på Fredericia Havn i februar i år som en case, der viser at droner kan spille en afgørende rolle for myndighederne i helt konkrete situationer.

Rykker ud på 15 minutter
Beredskabsstyrelsen har arbejdet efter sin egen dronestrategi siden 2014, og pr. 1. september 2015 blev et egentligt droneberedskab etableret ved Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved. Beredskabet opretholdes af en del af den ordinære vagtgruppe, der har uddannede dronepiloter tilknyttet og kan rykke ud med 15 minutters varsel døgnet rundt.

Droneberedskabet råder over tre droner med forskellige konstruktioner og egenskaber. I droneberedskabet indgår også et mobilt ledelses- og kommunikationsmodul (LKM), hvor der vises videobilleder fra dronen live på en storskærm, og et antal terrængående køretøjer. Derudover er der ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland placeret en drone til brug for internationale indsatser.

Beredskabsstyrelsen har været en del af arbejdet med den nye strategi, som er sket sideløbende med, at en ny regulering for droneflyvning er under udarbejdelse i Transport- og Bygningsministeriet.

Mere information
Se mere om regeringens dronestrategi og Beredskabsstyrelsens arbejde med brug af droner i beredskabet via links i højre kolonne og se video fra Beredskabsstyrelsens drone under branden på Fredericia Havn herunder.