[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Danmark skal varetage den operative ledelse og gennemførelse af den maritime del af en operation, der skal føre rester af Libyens kemiske våbenlager ud af landet og til destruktion. Det konkrete bidrag består af et civilt transportskib, et fleksibelt støtteskib af ABSALON-klassen, en føringsstab og en række støtteelementer, herunder to eksperter og specialmateriel fra Beredskabsstyrelsen.

Den ene af styrelsens eksperter er en beredskabsfaglig officer med praktisk erfaring, som skal vejlede forsvarets CBRN-enhed i tilfælde af udslip og evt. forurening af personer, materiel og/eller skib – såvel på havnen i Libyen som under transporten.

Den anden ekspert er en kemiker fra Beredskabsstyrelsens kemiske beredskab, der kan rådgive operationschefen og staben om de kemiske stoffers egenskaber, hvis der sker et udslip. Hun kan fx rådgive om sikkerhedsafstande og dekontamineringsprocedurer, hvis et eller flere stoffer lækker fra deres beholdere. Endvidere stiller Beredskabsstyrelsen specialmateriel og måleudstyr til rådighed for missionen, der har fået navnet RECLIB.

Operationen minder om en lignende opgave med transport af farlige kemiske stoffer fra Syrien i 2013-2014, kaldet operation RECSYR. Ligesom den tidligere operation koordineres RECLIB af Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) og sker i tæt samarbejde med en række andre lande – ikke mindst Libyen, der har anmodet det internationale samfund om denne hjælp til at tilintetgøre resterne fra landets kemiske våbenlager.

Find mere information
Læs mere om operationen på Forsvarsministeriets hjemmeside via link i højre kolonne.