[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Voldsomt vejr rammer Danmark oftere i disse år. Under stormene Bodil og Egon i 2013 og 2015 blev flere kyststrækninger og indre farvande ramt af forhøjet vandstand, der førte til både evakueringer af beboere og skader på ejendomme.

En ny ’klar til brug’ dilemmaøvelse skal hjælpe med at identificere, hvilket beredskab virksomheder og myndigheder har i tilfælde af forhøjet vandstand og stormflod, og hvilke udfordringer der kan ligge for den enkelte organisation i forhold til rammer og procedurer.

Data skaber overblik
Øvelsen er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med DMI, Geodatastyrelsen og Kystdirektoratet og er udfærdiget sådan, at den kan anvendes af en bred kreds af private og offentlige organisationer.

Et væsentligt element i øvelsen er anvendelse af meteorologiske data og geodata. Er jeres myndighed eller virksomhed selv oversvømmelsestruet ved forhøjet vandstand eller stormflod? Hvilke områder kan forventes at blive oversvømmede, og hvilke konsekvenser kan det få? Truer oversvømmelser kritisk infrastruktur som strømforsyning? Det er bl.a. sådanne spørgsmål, der rejses i øvelsen.

Mere information

Det tager mellem to og tre timer at afholde øvelsen, som også indeholder en udførlig guide til, hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer den.

Find og download øvelsen via link i højre kolonne.