[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

En ny ’klar til brug’ dilemmaøvelse skal hjælpe med at identificere, hvilket beredskab virksomheder og myndigheder har i tilfælde af en nuklear ulykke og hvilke udfordringer, der kan ligge for den enkelte organisation i forhold til bl.a. rammer og procedurer for krisestyring og kommunikation til borgere og medarbejdere.

Nukleare ulykker er nævnt som en af de ti største risici for det danske samfund i Beredskabsstyrelsens rapport Nationalt Risikobillede, da det er en hændelsestype, der - hvis den indtræffer - kan have store konsekvenser for samfundet.

Dilemmaøvelsen fokuserer på, hvad I som organisation vil gøre, hvis et kernekraftværk i Danmarks nærområde rammes af en ulykke. Hvordan opretholdes driften? Hvem træffer beslutninger om, hvilke tiltag, der er nødvendige? Og hvordan håndteres kommunikationen til borgere og medarbejdere? Det er bl.a. sådanne spørgsmål, der rejses i øvelsen.

Forberedelse til KRISØV 2015
Dilemmaøvelsen skal blandt andet være med til at forberede de deltagende myndigheder og virksomheder forud for krisestyringsøvelsen KRISØV 2015. KRISØV er en tilbagevendende krisestyringsøvelse, der hvert andet år øver centrale aktørers evne til at opretholde og videreføre samfundskritiske funktioner i en situation, hvor disse funktioner trues, svækkes, afbrydes eller ødelægges.

I år er scenariet, at et atomdrevet fartøj kolliderer med et stort fragtskib i Kattegat. Kollisionen bliver startskuddet på en kæde af begivenheder, som skaber problemer for hele samfundet. Dilemmaøvelsen præsenterer således deltagerne for en række problemstillinger, der vil være relevante at forholde sig til også i forbindelse med KRISØV.

Mere information
Det tager mellem to og tre timer at afholde øvelsen, som også indeholder en udførlig guide til, hvorledes du planlægger, gennemfører og evaluerer den´.

Læs mere om KRISØV 2015 og download dilemmaøvelsen via link i højre kolonne.