[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen søsatte ved årsskiftet en ny version af redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem, ODIN. Det er i ODIN, de kommunale og statslige redningsberedskaber indberetter informationer om hver enkelt indsats. De indsamlede data danner grundlag for en løbende og overordnet vurdering af beredskabsopgavernes udvikling.

Det nye ODIN indeholder blandt andet flere oplysninger om de forhold og årsager, der fører til brande og andre ulykker, flere oplysninger om blinde alarmer fra automatiske sikringsanlæg, og mere målrettede oplysninger om det indsatte mandskab og materiels formåen.

Tre temadage rundt i landet
Det er aftalt mellem Beredskabsstyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL), at de kommunale redningsberedskaber senest den 1. juli 2015 skal have taget det nye ODIN i brug. For at sikre en gnidningsfri opstart afholder Beredskabsstyrelsen og FKB tre identiske temadage med fokus på ODIN:

  • 17. juni 2015 kl. 12.30-16.00 i Aalborg (Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter, Rørdalsvej 55, 9220 Aalborg Ø)
  • 18. juni 2015 kl. 9.00-12.30 i Middelfart (Middelfart Brandvæsen, Mandal Allé 19, 5500 Middelfart)
  • 23. juni 2015 kl. 12.30-16.00 i Sorø (Sorø Brandvæsen, CF-gården, Frederiksvej 29, 4180 Sorø)

Temadagene er for alle brugere af ODIN, men målrettes superbrugere.

Mere information
Tilmeld dig til en temadag og find mere information om indberetningssystemet via links i højre kolonne.