[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Brandvæsenerne rykkede i 2014 ud til det laveste antal brande, der er rapporteret siden 2004, hvor den elektroniske registrering begyndte. Dermed fortsætter en positiv tendens, der har gjort sig gældende over de seneste år.

Til gengæld stiger antallet af udrykninger til blinde alarmer fortsat, hvilket også er en tydelig tendens. Med til billedet hører dog, at de mange udrykninger til blinde alarmer sker på grund af en stigning i antallet af automatiske brandalarmeringsanlæg. Tendensen er således, at der bliver proportionalt færre blinde alarmer per anlæg på landsplan, selvom det samlede antal udrykninger stiger.

De samlede kommunale indsatser er på niveau med de seneste syv år, hvor tallet har ligget på omkring 40.000.

Vandmasser fra oven og internationale indsatser
For det statslige redningsberedskab, der varetages af Beredskabsstyrelsens regionale centre og sættes ind ved store, komplekse og mandskabskrævende opgaver, var vand igen nøgleordet. Denne gang kom det dog fra oven.

For hvor det i 2013 var tvillingestormene Allan og bodil, der trak på ressourcerne, bl.a. ved at forårsage oversvømmelser i de indre farvande, var det i 2014 især kraftige skybrud flere steder i landet, der gav anledning til de store indsatser.

Hvor Beredskabsstyrelsen havde et statistisk set gennemsnitligt år målt på antallet af indsatser i Danmark, havde styrelsen et særdeles travlt 2014 i udlandet, hvor i alt 21 missioner blev gennemført.

Her var de største opgaver bl.a. støtte ved oversvømmelser i Serbien og Bosnien, katastrofehjælp til Sydsudan og Den Centralafrikanske republik samt ebola-epidemien i Vestafrika, hvor indsatserne fortsatte helt frem til juni 2015.

Om Redningsberedskabets Statistik
Redningsberedskabets Statistik udarbejdes af Beredskabsstyrelsen og giver et hurtigt overblik over redningsberedskabets kapacitet og virksomhed i Danmark i det forløbne år. Statistikken rummer bl.a. oplysninger om:

  • De kommunale redningsberedskabers udrykninger fordelt på reelle alarmer, blinde alarmer fra automatiske alarmeringsanlæg (ABA), andre blinde alarmer og falske alarmer
  • De kommunale redningsberedskabers udrykninger fordelt på udførte opgaver
  • De kommunale redningsberedskabers afgangs- og udrykningstider
  • Det statslige redningsberedskabs (dvs. Beredskabsstyrelsens) indsatser
  • Dødsbrande og omkomne ved brand fordelt på køn, alder og brandårsag

 

Redningsberedskabets Statistik er primært baseret på data fra kommunernes obligatoriske indberetninger af udrykningsaktiviteter i ODIN, som er Beredskabsstyrelsens elektroniske online dataregistrerings- og indberetningssystem.

Mere information
Find mere information om redningsberedskabet i Danmark og læs eller download statistikken via links i højre kolonne. Redningsberedskabets Statistik udgives kun i elektronisk form.