[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsens specialuddannede nukleare målehold kan snart også indsættes på missioner i udlandet og således hjælpe med bl.a. at kortlægge spredning af radioaktivt materiale, hvis der sker en atomulykke.

Måleholdene er en del af Beredskabsstyrelsens nukleare måleberedskab og kan indsættes overalt i landet for at måle, om der er forurening med radioaktive stoffer. Måleholdene består af særligt uddannet personel fra Beredskabsstyrelsens operative afdelinger i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Hedehusene og Allinge.

Det er altså de samme kompetencer, målespecialisterne nu uddannes til at kunne bruge internationalt, hvis der bliver behov for at assistere under nukleare hændelser i udlandet.

En unik kombination
- Vi har et stærkt internationalt samarbejde på det nukleare område, og det er naturligt, at vi fra dansk side stiller vores særlige kompetencer til rådighed, hvis behovet opstår, siger chef for Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen Jeppe Søndergaard Pedersen og uddyber:

- I Danmark kan vi drage fordel af, at vores folk, der er uddannede til at foretage nukleare målinger, samtidig er beredskabsfagligt klædt på til at håndtere katastrofesituationer. Det er en ret unik kombination, som vi nu gør os klar til at kunne bruge internationalt.

Beredskabsstyrelsens internationale specialmålehold uddannes i samarbejde med Lunds universitet.

Mere information
Myndighedsansvaret for nukleare hændelser ligger i Danmark hos Beredskabsstyrelsen. Myndighedsopgaver der vedrører strålebeskyttelse og regler for håndtering af radioaktive stoffer varetages af Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen.

Du kan læse mere om Nukleart Beredskab via link i højre kolonne.