[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabet i Danmark involverer mange aktører, bl.a. de såkaldte CBRNE-beredskaber. Forkortelsen er engelsk og bruges om kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare og eksplosivstofspecialiserede ekspertberedskaber.

Ekspertberedskaberne kan sættes ind ved mange typer af hændelser eller ulykker, herunder terror, der benytter sig af fx giftgasser eller sprængstoffer. Og det er netop terrorhændelser og genopretningen efter sådanne, der er emnet for det nationale civil-militære CBRNE-seminar, der finder sted 13.-14. april 2015.

Komplekse hændelser
- Det er vigtigt, at alle dele af beredskabet kender til de opgaver, der udføres både i det daglige og under og efter terror, for begge hændelsestyper er ofte komplekse og kan kræve involvering fra en række forskellige myndigheder, siger Peter Kragh, chef for Beredskabsstyrelsens nationale beredskab, og fortsætter:

- Ved seminaret stiller vi skarpt på CBRNE-terror for at styrke vores viden og gensidige forståelse beredskaberne imellem og for at have de rette forudsætninger for at håndtere en terrorhændelse og dens konsekvenser ved at bringe hinandens viden og kompetencer bedst muligt i spil.

Mere information
Seminariet har deltagelse af repræsentanter fra alle dele af det nationale beredskab fra forsvaret til Fødevarestyrelsen, og er arrangeret af Beredskabsstyrelsen og forsvarets CBRNE-videncenter.

Læs mere om CBRNE og Beredskabsstyrelsens ekspertberedskaber via link i højre kolonne.