[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Når ekstraordinære hændelser som orkaner, skybrud eller terror rammer Danmark, skal myndighederne så hurtigt som muligt skabe overblik over hændelsen og koordinere den samlede indsats.

Mens de operative opgaver bliver udført af beredskabets aktører, træder en række tværgående krisestabe sammen på lokalt og/eller nationalt niveau. Stabene er sammensat af repræsentanter for de relevante myndigheder og skal sørge for, at den samlede indsats er koordineret, og at befolkningen informeres hurtigt og korrekt om situationens udvikling.

I publikationen ’Krisestyring i Danmark’ beskrives det nationale krisestyringssystem i sin overordnede form. Her kan man bl.a. finde svar på, hvilke myndigheder, der er repræsenteret i de forskellige stabe, hvornår og hvorfor de kaldes sammen, og hvordan systemet er bygget op organisatorisk.

Hurtig, koordineret og effektiv handling
- Vi vil gerne give et indblik i, hvordan myndighederne arbejder, når der sker større og kritiske hændelser i Danmark, siger Mads Ecklon, chef for Beredskabsstyrelsens Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring, og fortsætter:

- Myndighederne er forberedt på at håndtere kriser, der kan vedrøre alt fra farligt vejr til angreb af den type, vi så i København i februar. Ikke dermed sagt, at vi kan garantere en fejlfri håndtering af alle begivenheder – det kan man aldrig – men vi har udarbejdet planer og opbygget strukturer, der danner grundlag for, at vi kan handle hurtigt, koordineret og effektivt.

- Det er de strukturer, vi beskriver i dokumentet. Her kan alle interesserede se, hvordan krisestyringen i Danmark er opbygget, og hvilke principper, der ligger til grund for selve krisehåndteringen. Det er ingen hemmelighed, hvordan vi arbejder; tværtimod vil vi gerne vise befolkningen, at der ligger grundige overvejelser bag det, vi foretager os, slutter Mads Ecklon.

Mere information
Myndighederne kan aktivere det nationale krisestyringssystem, eller dele af systemet, når man vurderer, at en ekstraordinær hændelse ikke kan håndteres effektivt eller tilstrækkeligt hurtigt af det daglige beredskab, eller når der er et behov for tværgående koordination og gensidig orientering.

Se eller download ’Krisestyring i Danmark’ og læs mere om beredskabet i Danmark via links i højre kolonne.