[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Brandvæsenet rykker ud til dobbelt så mange brande sankthansaften i forhold til en normal aften og nat. Og hvert år opstår der brande på grund af uforsigtighed og ubetænksomhed ved afbrænding af bålet, fortæller kampagnekoordinator i Beredskabsstyrelsen, Pil Storm Giersing.


Risikoen for brand kan reduceres, hvis man allerede i planlægningen af, hvor bålet skal placeres, og hvordan det bygges op, tager forholdsregler for sikkerheden, understreger hun:


- Vi anbefaler, at man placerer sit bål i god afstand fra materialer, der kan brænde, og at man følger nogle enkle råd, når man opbygger bålet. F.eks. kun at bruge rent tørt træ og at være omhyggelig med opbygningen, så man ikke risikerer, at bålet vælter, når det brænder.


Hold afstand til bygninger, bevoksning og brændbare oplag

Beredskabsstyrelsen anbefaler, at bål placeres med passende afstand til bygninger og omgivelser. De anbefalede afstande for sankthansbål er:


  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Brug aldrig optændingsvæske

Pil Storm Giersing advarer især mod at bruge benzin, sprit eller andre former for optændingsvæsker, når bålet skal tændes.


- Vi ser desværre hvert år, at personer forbrændes alvorligt, og at ejendomme bliver beskadiget, fordi der anvendes brændbare væsker til optænding. Det er simpelthen for svært at kontrollere, og derfor bør man lade være med at bruge væsker til optænding, siger hun.


I stedet bør man opbygge sit bål med en kerne af sammenkrøllede aviser og tørt kvas og grene og bruge en lang fakkel eller ukrudtsbrænder til at antænde kernen med. Et godt råd i denne sammenhæng er at overdække bålet med en presenning i dagene inden afbrændingen, så man undgår, at bålet bliver fugtigt og derved sværere at tænde.


Find mere information

I højre kolonne findes link til yderligere informationer, bl.a. til Beredskabsstyrelsens kampagneside om brandsikker sankthans samt til en planche med råd og vejledning.