[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Oliespild, skibskollision og flystyrt. Hovedstaden Nuuk i Vestgrønland og Mestersvig i Østgrønland danner i den kommende uge rammerne for en arktisk beredskabsøvelse kaldet Arctic Response 2015, som Beredskabsstyrelsen deltager i.

Øvelsen består af en række forskellige scenarier, der alle sammen har til formål at afprøve procedurer og samarbejde samt at teste forskellige enheders indsatskapaciteter under de særlige vilkår, som gør sig gældende i Arktis. Det kunne eksempelvis være flystyrt, skibskollision eller andre større ulykker og katastrofer.

Ekspertberedskab
Fra Beredskabsstyrelsen deltager i alt 22 redningspecialister, herunder en ekspert fra styrelsens kemiske beredskab og mandskab fra HazMat-beredskabet.

Fokus for øvelsen i Vestgrønland vil være på SAR-operationer (Search And Rescue) og håndtering af farlige kemiske stoffer til søs. I Østgrønland vil fokus være på at arbejde og opholde sig i utilgængelige områder, herunder rekognosering langs kysten med henblik på at hjælpe tilskadekomne, der er drevet i land, samt etablering af en basecamp til 190 personer.

Under hele øvelsen skal enhederne i Østgrønland være 100 procent selvforsynende og løse opgaverne i samarbejde med forsvarets specialstyrker (Frømandskorpset og Jægerkorpset).

Arktisk beredskabsstyrke
Arktisk beredskabsstyrke skal dels kunne supplere Forsvarsministeriets nuværende operative indsats i Arktis, dels kunne bistå andre myndigheder med beredskabsansvar i Grønland.

Når den arktiske beredskabsstyrke bliver aktiveret, bliver den sammensat af kapaciteter fra hele forsvarsministerområdet (fly, skibe, enheder fra Beredskabsstyrelsen m.fl.), der til daglig løser andre operative opgaver i eksempelvis Danmark eller i forbindelse med internationale operationer.

Arctic Response 2015 afholdes i perioden 17.-26. september. Beredskabsstyrelsens mandskab under øvelsen er til daglig tilknyttet styrelsens operative afdelinger i Haderslev, Herning, Thisted, Hedehusene, Næstved, Bornholm samt styrelsens kemiske beredskab.