[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsens USAR-hold (Urban Search And Rescue) blev i denne weekend recertificeret af FN som et såkaldt tungt eftersøgnings- og redningshold ved en stor katastrofeøvelse i Tinglev. På verdensplan er 28 hold certificeret af FN i samme kategori. Det danske USAR-hold består af i alt 81 specialuddannede fastansatte og frivillige samt 8 redningshunde.

Herunder kan du se billeder fra katastrofeøvelsen, der dannede baggrund for recertificeringen. 

Om USAR-holdet

USAR-holdets materiel og kompetencer kan bruges i forbindelse med missioner til katastrofer i udlandet, men anvendes også i den daglige opgaveløsning i redningsberedskabet, når kommuner, politiet eller andre myndigheder har brug for bistand. Det gælder typisk, når bygninger skal afstives, fordi de er i fare for at styrte sammen. Holdets kompetencer anvendes derudover ved alle former for eftersøgning og redning af tilskadekomne efter sammenstyrtninger.

FN-certificeringen indebærer, at Beredskabsstyrelsens USAR-hold lever op til den internationale standard for løsning af større, komplekse eftersøgnings- og redningsopgaver, herunder også i relation til stabsarbejde og koordination med de ansvarlige myndigheder i det ulykkesramte land. Herved sikres det også, at procedurer og retningslinjer er kendte, hvis det skulle blive relevant at anmode om international katastrofebistand til Danmark.

USAR-holdet kan rykke ud ved pludselige katastrofer i udlandet som jordskælv, jordskred eller eksplosioner. Holdet er selvforsynende og kan arbejde 24 timer i døgnet i mindst 10 dage. Beredskabsstyrelsens USAR-hold blev første gang certificeret som tungt redningshold af FN i 2010.