[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Kurserne kaldes under ét ’funktionsbestemt efteruddannelse af holdledere’ og skal være med til at sikre, at deltagerne ajourfører deres kompetencer som holdledere for førsteudrykningen på et skadessted samt i forhold til samarbejdet med indsatsleder/redningsberedskab.

Uddannelsen er opdelt i tre kursusmoduler og fokuserer på, at deltagerne udvikler deres evner til at vurdere, iværksætte og lede de indsatser, en holdleder typisk kan komme ud for på et skadessted. Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge og uafhængigt af hinanden.

Se video om de nye kurser herunder og læs mere om uddannelsen via link i højre kolonne.