[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Efter længere tids forhandlinger er der nu indgået nye aftaler om døgnvagter og hviletid ved Beredskabsstyrelsens beredskabscentre.

De nye aftaler betyder, at det vil være muligt for Beredskabsstyrelsen at fortsætte med en døgnvagt samt at opretholde bemandingen under langvarige og mandskabskrævende opgaver, mens medarbejderne bliver kompenseret på tidssvarende vis.

Tilfredshed med aftalerne
- Jeg er meget glad for, at vi er kommet i mål med aftalerne. Parterne har udvist stor fleksibilitet for at finde en ordning, der tilgodeser såvel medarbejdernes arbejdsmiljø som Beredskabsstyrelsens operative behov, siger direktør i Beredskabsstyrelsen Henning Thiesen.

Også hos fagforbundene er man glade for, at det lykkedes at nå til enighed. Formand for HOD, Niels Tønning siger:

- Det har været et langt forløb, men HOD er godt tilfreds med det endelige resultat. Vi vurderer, at modellen tilgodeser medarbejdernes ønsker, og at modellen vil også kunne bruges uden for Beredskabsstyrelsens område.

Jesper K. Hansen, formand for CS, er også tilfreds:

- Det er en god aftale. Vi har fundet en løsning, vi kan være bekendt. Nu er det så op til ledelsen at anvende aftalen i den ånd, den er lavet.

Aftalen om nedsættelse af hviletid under vagter skal nu sendes til Arbejdstilsynet og godkendes. Parterne er dog enige om at følge de nye aftaler pr. 1. september 2015.

Du kan se alle aftalerne via links i højre kolonne.