[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I Beredskabsstyrelsen er udsendte til international tjeneste siden den 1. marts 1991 blevet dekoreret med Redningsberedskabets Medalje som anerkendelse for deres indsats. Der åbnes nu for, at medarbejdere udsendt for Beredskabsstyrelsen før 1. marts 1991 efter ansøgning kan tildeles medaljen. Medaljen ændrer samtidig navn til Redningsberedskabets Medalje for International Tjeneste.

Yderligere oplysninger om ansøgningsprocedure vil fremgå af Beredskabsstyrelsens hjemmeside efter flagdagen den 5. september 2015.

Ændringen er en konsekvens af den politiske aftale af september 2014 om en styrket veteranindsats, hvor det for Forsvarets veteraner er besluttet at indstifte en medalje, der anerkender tjeneste i international mission før 2010. Medaljen benævnes Medalje for International Tjeneste 1948 – 2009.

Find mere information på Forsvarsministeriets hjemmeside via link i højre kolonne.