[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

I begyndelsen af 2016 vil man kunne downloade en gratis app til sin mobiltelefon, der kan advare om større ulykker og katastrofer i Danmark ved hjælp af en alarm i telefonen. I den første version af app’en drejer det sig om:

  • Beredskabsmeddelelser fra myndighederne ved akutte faresituationer
  • Varslinger fra DMI om farligt vejr
  • Information om større uregelmæssigheder i vejtrafikken som f.eks. længerevarende lukninger af de store broer

Senere er det planen at udbygge app’en med varslinger fra flere myndigheder.

En sirene i mobilen
Idéen med app’en er at give de mange danskere med en smartphone mulighed for at bruge telefonen som en mobil sirene. Hvis den lyder, vil man med det samme kunne se, hvad der er sket, og hvordan man bør forholde sig. Det kræver dog, at telefonen er tilsluttet internettet.

App’en bliver et supplement til de varslingskanaler, der allerede findes. Det er for eksempel beredskabsmeddelelser via DR og TV2, som viderebringes i TV, radio og på nettet, myndighedernes profiler på sociale medier eller information på myndighedernes hjemmesider.

Beredskabsstyrelsen udvikler app’en i samarbejde med Rigspolitiet, DMI og Vejdirektoratet, og opgaven er netop sendt i udbud.

Mere information
Læs mere om udbuddet og krisekommunikation i Danmark via links i højre kolonne.