[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Jægerspris øvelses- og skydeterræn lægger tirsdag den 24. marts jord til en nuklear måleøvelse, som Beredskabsstyrelsen har tilrettelagt for forsvaret.

Styrelsens specialuddannede målehold vil sammen med folk fra forsvarets CBRN-kompagni – der er en specialenhed for kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare hændelser – bl.a. træne kortlægning af såkaldte ’hotspots’ – steder, hvor der er forhøjede strålingsniveauer.

Specialudstyr og droner
Under øvelsen afprøver Beredskabsstyrelsen samtidig specialmåleudstyr, og der vil også blive foretaget prøveflyvninger med droner, der er udstyret med instrumenter, der kan spore radioaktive kilder.

Øvelsen er tilrettelagt som en begrænset udgave af den landsdækkende CONTEX-måleøvelse, der blev gennemført over hele landet i oktober 2014, og ligesom ved denne øvelse vil måleholdene tirsdag blive bistået af radiologiske og nukleare eksperter fra Lunds Universitet og Beredskabsstyrelsen.

Mere information
Beredskabsstyrelsen har ansvaret for det nukleare måleberedskab i Danmark og har arrangeret øvelsen i et samarbejde med forsvaret.

Læs mere om Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab via link i højre kolonne.