[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Den nordiske manual kaldes The Nordic Manual eller blot NORMAN og beskriver praktiske aftaler om kommunikation og informationsudveksling i tilfælde af nukleare ulykker eller andre radiologiske hændelser.

Aftalerne gælder både i tilfælde af større atomulykker på kernekraftværker og ved begivenheder såsom rygtedannelse og mindre hændelser, der kan skabe bekymring hos borgerne, interesse fra medierne og/eller et behov for udveksling af oplysninger imellem landene.

Den nordiske manual er bl.a. revideret på baggrund af den aktuelle internationale udvikling på det nukleare og radiologiske område, herunder erfaringerne fra havariet af det japanske Fukushima-Daiichi-kernekraftværk i 2011.

Myndighederne i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island godkendte den nu offentliggjorte nordiske manual på et møde i august. Den erstatter et tidligere dokument fra 2006.

Se manualen og læs mere om det nukleare beredskab i Danmark via links i højre kolonne.