[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Forsvarsminister Nicolai Wammen uddeler fredag den 17. april 2015 kl. 11.00-13.00 frivilligprisen ved et stort arrangement på Christiansborg, hvor beredskabs- og forsvarsordførere samt medlemmer af Frivilligkontaktudvalget også deltager.

De to prismodtagere – Per Asmussen fra Politihjemmeværnskompagni Aarhus og Per Højen fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland – bliver begge hædret for deres store, frivillige indsats, som har gjort en positiv forskel for befolkningens tryghed og bidraget til Danmarks sikkerhed.

To ildsjæle
Forsvarsminister Nicolai Wammen ser frem til at møde de to prismodtagere – og ikke mindst til at overrække dem frivilligprisen 2015 som en anerkendelse af deres store indsats:

- Det er et stort privilegium at være den, der på Danmarks og fællesskabets vegne får mulighed for at takke nogle af de mange, gode, frivillige kræfter, som hver dag gør en positiv forskel for vores fælles samfund. Jeg synes, det er imponerende, hvor mange timer frivillige danskere med stor dedikation og engagement hvert år lægger for at støtte samfundet og Forsvaret. Det er både Per Højen og Per Asmussen gode eksempler på – og jeg glæder mig til at møde de to ildsjæle ved prisoverrækkelsen og takke dem for deres store indsats.

Frivilligpriserne gives til en person eller til en enhed, der i det forløbne år har ydet en helt særlig indsats eller som har skabt opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige. Formålet med uddelingen af Årets Frivilligpriser er at påskønne det store arbejde og den indsats, som frivilligberedskaberne og de enkelte frivillige udfører.

Årets Frivilligpris til redningsberedskabet – Per Højen

Prisen som årets frivillig inden for redningsberedskabet går i år til Per Højen fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland. Per Højen har gennem årene været en aktiv del af redningsberedskabets udvikling og har formået at skabe både stærke relationer blandt de mange frivillige og synlige resultater til gavn for borgerne og samfundet. Han har bidraget positivt til, at de frivillige har en meget aktiv andel i beredskabet ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland – og han personificerer som frivillig på fineste vis den omlægning som redningsberedskabet har været igennem.

Årets Frivilligpris til Hjemmeværnet – Per Asmussen
Prisen som årets frivillig inden for Hjemmeværnet går i år til kaptajn Per Asmussen fra Politihjemmeværnskompagni Aarhus. Per Asmussen får prisen for sin fremragende personlige indsats i forbindelse med at lede sammenlægningen af to underafdelinger med væsentlige forskellige kulturer, øge aktivtilgangen samt øge mængden af leveret støtte til samfundet. Derudover har Per Asmussen udvist stor evne til at drage omsorg for sit personel ovenpå en tragisk ulykke i august 2013, hvor et medlem af kompagniet blev dræbt af en påkørsel under udførelsen af færdselsreguleringen. Han har såvel lige efter ulykken som i året derefter formået at holde sammen på underafdelingen gennem sit personlige engagement og ledelse.