[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Over 8.000 mennesker omkom og omkring 16.000 blev såret som følge af det voldsomme jordskælv, der ramte Nepal lørdag den 25. april 2015 og efterfølgende mindre rystelser i området.

Efter det første store jordskælv, der målte 7,8 på Richter-skalaen, har Beredskabsstyrelsen haft i alt fire missioner til Nepal, hvor 21 medarbejdere har været udsendt i perioden og over fem tons koordinations- og nødhjælpsudstyr er fragtet til det katastroferamte land.

Lokale kræfter overtager
Den 15. oktober bliver Beredskabsstyrelsens seneste mission i Nepal afsluttet, og to lejre, der bruges til indkvartering af nødhjælpsarbejdere, bliver overgivet til FN’s fødevareprogram, der fremover vil drive lejrene videre med lokale medarbejdere.

Denne overdragelse markerer afslutningen på Beredskabsstyrelsens indsatser i katastrofeområdet. Missionerne har udover indkvarteringslejrene drejet sig om opbygning af kommunikationscentre for FN i og omkring Kathmandu, ekspertbistand til EU’s koordination af katastrofehjælp samt beredskabsfaglig støtte til Udenrigsministeriets arbejde på ambassaden i hovedstaden.

Mere information
Beredskabsstyrelsens missioner i Nepal er bl.a. blevet gennemført i samarbejde med styrelsens søsterorganisationer i det internationale humanitære partnerskab, IHP, og er blevet finansieret af Udenrigsministeriet.

Du kan læse mere om Beredskabsstyrelsens internationale beredskab og situationen i Nepal via links i højre kolonne.