[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Mandag den 22. juni og tirsdag den 23. juni vil en af flyvevåbnets helikoptere flyve lavt i parallelle linjer over dele af Midt- og Nordsjælland. Det kan give anledning til støjgener.

Overflyvningen vil ske over dele af følgende kommuner: Hillerød, Allerød, Frederikssund, Egedal, Furesø, Ballerup, Roskilde, Greve, Solrød, Køge, Lejre og Ringsted. I tilfælde af dårligt vejr vil flyvningen ske onsdag den 24. juni.    

Overflyvningen sker som led i uddannelsen af mandskab til Beredskabsstyrelsens nukleare luftbårne måleberedskab, der skal trænes i at anvende nyt særligt følsomt specialudstyr, som kan måle radioaktiv stråling ved jordoverfladen.

Del af Beredskabsstyrelsens nukleare måleberedskab
Det luftbårne måleberedskab er en mobil del af Beredskabsstyrelsens nukleare måleberedskab, som er etableret for at registrere og kortlægge en eventuel radioaktiv forurening af dansk jord. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en ulykke på et kernekraftværk i et af vores nabolande. Beredskabsstyrelsens landsdækkende målestationer er døgnovervågede.

Det nukleare måleberedskab består af:


  • 14 stationære målestationer, heraf 3 i Grønland
  • 59 målehold med mandskab fra Beredskabsstyrelsen med håndbåret måleudstyr
  • To luftfiltermålestationer
  • Særligt følsomt måleudstyr monteret på en bil – eller i dette tilfælde en helikopter


Læs mere

Få mere information om Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab via links i højre kolonne.