[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Den 3. marts 2015 opstod der brand i et anlæg til indstøbning af radioaktivt affald i asfalt på Behandlingsstationen på Risø. Som følge af branden ophørte driften af anlægget.

De nukleare tilsynsmyndigheder, Beredskabsstyrelsen og Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS), besigtigede anlægget den 11. marts 2015. Dansk Dekommissionering, der står for driften af anlægget, oplyste i den forbindelse, at der endnu ikke er klarhed over, hvordan branden er opstået.

Idet årsagen til branden endnu ikke er afklaret, er det ikke muligt at fastslå, hvilke ændringer af anlægget, der eventuelt skal implementeres.

På den baggrund meddeler Beredskabsstyrelsen på vegne af de nukleare tilsynsmyndigheder, at asfaltanlægget på behandlingsstationen ikke må sættes i drift på ny uden tilladelse fra de nukleare tilsynsmyndigheder.

De nukleare tilsynsmyndigheder beder Dansk Dekommissionering redegøre for en række forhold vedrørende anlæggets fremtidige sikkerhed og de procedurer, der skal gælde i tilfælde af uheld mv., før anlægget kan sættes i drift igen.

Læs hele afgørelsen fra Beredskabsstyrelsen og Statens Institut for Strålebeskyttelse og læs mere om SIS og Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab via links i højre kolonne.