[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

En ny kortlægning som Beredskabsstyrelsen har foretaget om beredskabskommunikation viser, at to tredjedele af respondenterne har officielle profiler på sociale medier, og at en tredjedel bruger dem til krisekommunikation.

- Vores kortlægning viser, at sociale medier for alvor er blevet en vigtig kommunikationskanal for myndigheder og virksomheders krisestyring. For fem år siden var stort set ingen beredskabsaktører på Facebook eller Twitter, og den udvikling er positiv, siger kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen, Thomas Dybro Lundorf.

Han fremhæver, at aktørerne i beredskabet via sociale medier langt hurtigere end før kan nå offentligheden med vigtige budskaber.

Ny måde at kommunikere på under kriser
Ifølge respondenterne selv forstærkes effekten af at bruge sociale medier til krisekommunikation, hvis der er udarbejdet en strategi på området i organisationen. De organisationer, der har en strategi for sociale medier i krisekommunikation, vurderer effekten ved at anvende dem til at være større end de organisationer, der ikke har en strategi.

Samtidigt efterlyser mange organisationer et større indblik i best-practice og yderligere viden om effekten af at bruge sociale medier, om hvilke ressourcekrav, der er forbundet hermed, samt hvilke forventninger, borgerne har.

- Med sociale medier kommunikerer myndigheder og virksomheder i beredskabet på en helt anden måde med offentligheden end tidligere, både til daglig og under større ulykker og katastrofer. Vi er midt i en omstillingsproces rent kommunikationsmæssigt, og derfor er der naturligt en stor efterspørgsel efter teoretisk viden og praktiske erfaringer på området, siger Thomas Dybro Lundorf.

Nye kurser, øvelsesværktøjer og vejledninger på vej
Formålet med kortlægningen er at tilvejebringe ny viden, der kan anvendes som grundlag for at udvikle og styrke krisekommunikationsberedskabet i Danmark med henblik på at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af ulykker og katastrofer – herunder eksempelvis nye kurser, øvelsesværkstøjer og vejledninger til medarbejdere i beredskabet.

Om kortlægningen
Der blev sendt spørgeskemaer til 300 organisationer med beredskabsansvar, og undersøgelsen blev besvaret af 133 respondenter.

Kortlægningens hovedkonklusioner er som følger:

 

  • 2/3 af respondenterne har officielle profiler på sociale medier - typisk Facebook, Twitter og YouTube
  • Godt halvdelen af de organisationer, der er aktive på sociale medier, har en strategi for sociale medier
  • 1/3 af respondenterne anvender sociale medier til krisekommunikation
  • De organisationer, der har en strategi for anvendelsen af sociale medier i krisekommunikation, vurderer effekten ved at anvende dem til at være større end de organisationer, der ikke har en strategi
  • 14 % af respondenterne anvender sociale medier i beredskabsøvelser, mens cirka 30 % råder over værktøjer, der kan træne anvendelsen af sociale medier
  • Respondenterne bruger hovedsageligt sociale medier til en-vejskommunikation, men der er generel interesse for at forsøge sig med to-vejskommunikation
  • Organisationerne efterlyser indblik i ”best-practice” og yderligere viden om potentiale, relevans, mulig effekt, ressourcekrav og forventninger fra borgerne

 

Mere information
Du kan finde hele kortlægningen og læse mere om Beredskabsstyrelsens profiler på sociale medier via links i højre kolonne.