[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Mandag rejste en medarbejder fra Beredskabsstyrelsen til Den Centralafrikanske Republik (CAR) for at være med til at afslutte en international opgave med at genetablere og udbygge et koordinations- og logistikcenter for FN.

Centeret, der ligger i Kaga Bandoro ca. 300 km fra hovedstaden Bangui, bliver genopført og udbygget efter at have været udsat for omfattende plyndringer og hærværk i forbindelse med voldelige optøjer.

Genopbygningsopgaven sker i videst muligt omfang ved brug af lokal arbejdskraft og leverandører for at støtte økonomien i det uroplagede land. Missionen blev påbegyndt i 2014 og har flere gange været afbrudt på grund af uroligheder i området.

Centeret skal, når det står færdigt, anvendes af omkring 40 nødhjælpsarbejdere fra forskellige organisationer, der skal sikre distributionen af katastrofebistand i området.

Over halvdelen af befolkningen i nød
Situationen i CAR er fortsat kaotisk. Landet er præget af uroligheder og interne flygtningestrømme som følge af sekterisk vold. FN anslår, at 2,7 af landets 4,6 millioner indbyggere har behov for humanitær bistand.

Den danske tekniker kommer fra Beredskabsstyrelsens afdeling i Herning og udsendes i samarbejde med styrelsens svenske søsterorganisation Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Danmarks bidrag til missionen sker i regi af det internationale humanitære partnerskab (IHP) og er finansieret af Udenrigsministeriet.

Beredskabsstyrelsen har samtidig med missionen i Den Centralafrikanske Republik udsendt 10 medarbejdere i kampen mod ebola i det Vestafrikanske land Sierra Leone.

Læs mere om Beredskabsstyrelsens internationale beredskab via link i højre kolonne.