[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Arbejdet med at udfærdige planer for den risikobaserede dimensionering er i fuld gang i de nye, tværkommunale beredskabsenheder. Beredskabsstyrelsen har derfor sendt et brev til de kommunale beredskabsledere, hvor det bliver forklaret hvilke områder, styrelsen vil have fokus på ved gennemgangen af de reviderede planer.

Fokuspunkterne er udvalgt på baggrund af styrelsens behandling af planerne i de foregående planperioder og handler blandt andet om opmærksomhed på særlige risikoelementer i dækningsområdet, robusthed ved større og længerevarende indsatser samt forsvarlig dækning af indsatsledervagter.

Se hele Beredskabsstyrelsens brev til de kommunale beredskabsledere og læs mere om sammenlægninger af kommunale redningsberedskaber via links i højre kolonne.

Baggrund
Inden 1. januar 2016 skal de kommunale redningsberedskaber reduceres fra 85 til op mod 20 ved frivillige sammenlægninger. Det fremgår af aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi for 2015 samt den politiske aftale om en vækstpakke, begge indgået i juni 2014.

De kommunale dimensioneringsplaner skal ifølge beredskabsloven revideres mindst én gang i hver valgperiode, og hvis udviklingen i øvrigt gør det nødvendigt. Sammenlægningerne af de kommunale beredskaber vil typisk føre til en revision af dimensioneringsplanen for dækningsområdet.