[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Hvordan kan konceptet resiliens bruges i forhold til at forebygge og håndtere nedbrud af afgørende infrastruktur? Hvordan ville kaskade-effekter påvirke andre sektorer i de enkelte lande - og på tværs af grænser? Disse er blandt de spørgsmål, der rejses mandag under den internationale konference Creating Resilience Capabilities against Critical Infrastructure Disruptions: Foundations, Practices and Challenges.

Konferencen byder på indlæg fra bl.a. danske, hollandske, britiske og amerikanske eksperter, der belyser cases og udfordringer i forhold til resiliens og kritisk infrastruktur i en verden, hvor nye udfordringer som eksempelvis cyberangreb, klimaforandringer og forhøjet kompleksitet af afhængigheder føjer sig til listen over risici, der kan påvirke samfundsvigtige funktioner.

Et mere komplekst risikobillede
Oplæggene indledes af Mads Ecklon, chef for Beredskabsstyrelsens Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring, der vil tale om behovet for resiliens i krisestyringen i lyset af det mere og mere komplekse risikobillede, moderne samfund skal kunne håndtere.

Herefter følger indlæg fra de internationale eksperter om bl.a. koordination ved grænseoverskridende kriser, nylige eksempler på længerevarende afbrydelser af kritisk infrastruktur i Skotland og Holland og sådanne hændelsers menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser.

Mere information
Beredskabsstyrelsen er en del af EU-READ-projektet (Resilience Capacities Assessment for Critical Infrastructures Disruption), der med støtte fra Europa-Kommissionen undersøger resiliens over for forstyrrelser og svigt i den kritiske infrastruktur. Danmarks Tekniske Universitet har arrangeret konferencen som del af READ-projektet i samarbejde med bl.a. IDA Risk og Københavns Universitet.

Læs mere om arrangementet og READ-projektet via link i højre kolonne.