[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

På grund af et stigende migrationspres har Slovenien via EU’s katastrofecenter ERCC anmodet EU’s medlemslande om akut bistand. Det drejer sig bl.a. om telte og tæpper.

Danmark bidrager med 1.000 tæpper, som Beredskabsstyrelsen sender med lastbil fra styrelsens beredskabscenter i Hedehusene.

Slovenien har ligesom en række andre lande i regionen modtaget et meget stort antal flygtninge og migranter fra bl.a. Syrien, der ankommer til landet efter at være rejst igennem Tyrkiet, Grækenland, Makedonien og Serbien.

Læs mere om EU’s bistand til Slovenien via link i højre kolonne.